Mời Thầu: Thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA quận Thanh Xuân
  • Gói thầu: Thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: vốn NS quận
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 12/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA quận Thanh Xuân, tầng 6, số 9 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 38548270
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 12/11/2015 tại Ban QLDA quận Thanh Xuân, tầng 6, số 9 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

    Ban QLDA quận Thanh Xuân Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.