Mời Thầu: Mua sắm 05 Rơmooc chuyên dụng mới 100%

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
  • Gói thầu: Mua sắm 05 Rơmooc chuyên dụng mới 100%
  • Dự án: Đầu tư xe nâng, xe đầu kéo + sơmi rơmooc phục vụ vận chuyển xếp dỡ năm 2015 – Cảng Bến Nghé
  • Nguồn vốn: vốn tự có của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 15 giò 00 ngày 10/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, số 9 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 8723316 (231); Fax: (08) 8726499
  • Giá bán: 200.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 10/11/2015 tại Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, số 9 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

         Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.