Mời Thầu: Hỗn hợp – Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt Nhà máy luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP
  • Gói thầu: Hỗn hợp – Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt Nhà máy luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm
  • Dự án: Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai
  • Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu và vốn vay
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 30/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 28/12/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai, Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.6287.6666; Fax: 04.6288.3333
  • Giá bán: : 1.000 USD hoặc giá trị tương đương bằng VND tính theo tỷ giá quy đổi 1 USD= 21.890 VND
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 28/12/2015 tại Ban QLDA mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện đồng Lào Cai, Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

        Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.