Mời Thầu: Bảo vệ, di chuyển công trình cấp nước sạch

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA huyện Thanh Trì
  • Gói thầu: Bảo vệ, di chuyển công trình cấp nước sạch trong phạm vi GPMB dự án xây dựng đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp
  • Dự án: Xây dựng đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp
  • Nguồn vốn: NSTP
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 30/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA huyện Thanh Trì, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 38619211
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Ban QLDA huyện Thanh Trì, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

         Ban QLDA huyện Thanh Trì Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.