Mời Thầu: Xây dựng + lán trại + ĐBGT

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai
  • Gói thầu: Xây dựng + lán trại + ĐBGT (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Phương án di chuyển tháo dỡ, hạ ngầm các công trình ngầm, nổi phục vụ thi công dự án đường trục chính Bắc Nam Đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
  • Nguồn vốn: nguồn GPMB của dự án: đường trục chính Bắc Nam Đô thị Quốc Oai
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 29/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.3941916
  • Giá bán: 1.500.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

      Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.