Mời thầu: Thi công cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ ngách 2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: UBND phường Việt Hưng
  • Gói thầu: Gói 4: Thi công cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ ngách 2015
  • Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ, ngách 2015 phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội
  • Nguồn vốn: Ngân sách
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trụ sở UBND phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Trụ sở UBND phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội

         UBND phường Việt Hưng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.