Mời Thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ tập luyện & thi đấu Taekwondo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội
  • Gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu của bộ môn Taekwondo
  • Dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu cùa bộ môn Taekwondo, Kiếm Quốc tế, Đua thuyền thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội
  • Nguồn vốn: Ngân sách thành phố cấp năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 29/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 10/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, phố Đồ Xuân Hợp, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 38489293; Fax: (04) 38489293
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 10/11/2015 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, phố Đồ Xuân Hợp, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

      Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.