Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án khu vục phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
  • Dự án: ĐTXDCT Trụ sở PGD Trần Hưng Đạo – Chi nhánh Hải Dương
  • Nguồn vốn: vốn điều lệ và chi phí của BIDV
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 18/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 14, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.22225343; Fax: 04.22200407
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 18/11/2015 tại Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng 14, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

         Ban quản lý dự án khu vục phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.