Mời Thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ luyện tập & thi đấu Điền kinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội
  • Gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu của bộ môn Điền kinh
  • Dự án: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu của bộ môn Điền kinh, Thể thao dưới nước, Bi sắt, Golf và phòng Khoa học Y học thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội
  • Nguồn vốn: Ngân sách thành phố cấp năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 29/10/2015 đến 15 giờ 30 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, phố Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 38489293; Fax: (04) 38489293
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 ngày 09/11/2015 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, phố Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

        Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.