Mời chào hàng: Xây lắp, sửa chữa các tuyến nhánh đường Trịnh Đình Trọng, Quận 11, Tp. HCM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11
  • Gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Sửa chữa các tuyến nhánh đường Trịnh Đình Trọng, quận 11
  • Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 ngày 30/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 06/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thuận Đà, số 6 đường 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08.37526015; Fax: 08 37526015
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 06/11/2015 tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thuận Đà, số 6 đường 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

        Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.