Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC tại Tp Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam
  • Gói thầu: Gói thầu số 5: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC
  • Dự án: Trạm biến áp 220kV Đức Trọng và nhánh rẽ
  • Nguồn vốn: Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 30/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 22/12/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, 610 Đường Võ Vãn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 22100719; Fax: (08) 38361096
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 22/12/2015 tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, 610 Đường Võ Vãn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

      Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.