Mời Thầu: Thi công xây dựng, mở rộng trung tâm khai thác khu bay – Cảng Tân Sơn Nhất

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu:Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
  • Gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Xây dựng, mở rộng nhà bảo quản thiết bị, phương tiện và xe chuyên dùng của Trung tâm Khai thác khu bay
  • Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển năm 2015 của Tổng công ty Cảng HK Việt Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 30/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (P.114), Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08.3848 5383 (3646); Fax: 08.3848.7172
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/11/2015 tại Phòng Kế hoạch – Kinh doanh (P.114), Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

        Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.