Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt điều hòa âm trần, điều hòa tủ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Tiên Sơn

– Địa chỉ: Số 18 đường TS11 KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh;

– Điện thoại/Fax/E-mail: 02413734119.

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2015

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt điều hòa âm trần, điều hòa tủ.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Tên Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Tiên Sơn

 – Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt điều hòa âm trần, điều hòa tủ

– Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định thông thường năm 2015

 – Nguồn vốn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi Trong nước

 – Thời gian bán HSMT: từ 08giờ, ngày 13  tháng 11 năm  2015 đến trước 16 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Số 18 đường TS11 KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, ĐT: 02413734119

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 0 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Số 18 đường TS11 KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

 – Thời điểm đóng thầu:16 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2015

 – Bảo đảm dự thầu: 0 đồng

   HSDT sẽ được mở công khai vào 16 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 11 năm 2015 tại Số 18 đường TS11 KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Tiên Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.