Mời Thầu: Thi công Phòng phát thanh truyền hình & cải tạo Phòng Hội trường

A. THÔNG TIN CHUNG:

 1.Tên Bên mời thầu:  Trường Hàn Quốc Hà Nội

– Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

– Điện thoại: 84 4 7301.5339                            

  1. Tên dự án: Dự án thi công Phòng phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường
  2. Loại dự án :
– Dự án quan trọng quốc gia   – Dự án thuộc nhóm A 
– Dự án thuộc nhóm B   – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh   – Hợp đồng hợp tác kinh doanh
    – Dự án, dự toán khác
  1. Tên Chủ đầu tư : Trường Hàn Quốc Hà Nội
  2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : Thi công Phòng phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường

 B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

Tên Bên mời thầu: Trường Hàn Quốc Hà Nội

              Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN

              Điện thoại: 84 4 7301.5339

Tên gói thầu: Thi công Phòng phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường

Tên dự án: Dự án thi công Phòng phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường

Nguồn vốn: Ngân sách Trường Hàn Quốc Hà Nội

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu. Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại.

–  Địa điểm công khai HSMT: Phòng Hành chính, Trường Hàn Quốc Hà Nội, Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại : 84 4 7301.5339

Thời gian bán HSMTtừ 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2015 đến trước 16 giờ 30, ngày 30 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

–  Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

–  Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính, Trường Hàn Quốc Hà Nội, Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

    Điện thoại: 84 4 7301.5339

–  Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 00 phút, ngày  02  tháng 12 năm 2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 11 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 12 năm 2015, tại Phòng Hành chính, Trường Hàn Quốc Hà Nội, Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trường Hàn Quốc Hà Nội kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.