Mời Thầu: Mua sắm lắp đặt, thay thế đèn Led cho trụ sở làm việc của Tỉnh ủy

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

– Địa chỉ: Số 1, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

– Điện thoại/Fax:  – Điện thoại: 02113 861 043./-Fax: 0211 3861 694.

  1. Tên dự án: Mua sắm lắp đặt, thay thế đèn Led cho trụ sở làm việc của Tỉnh ủy
  2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
  3. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
  4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm lắp đặt, thay thế đèn Led cho trụ sở làm việc của Tỉnh ủy

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

– Tên gói thầu: Mua sắm lắp đặt, thay thế đèn Led cho trụ sở làm việc của Tỉnh ủy.

– Tên dự án: Mua sắm lắp đặt, thay thế đèn Led cho trụ sở làm việc của Tỉnh ủy.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ  8h 00giờ, ngày 04  tháng 12  năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2015.

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán – Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

– Giá bán 1 bộ HSMT:  1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế toán – Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

– Thời điểm đóng thầu: 9giờ 00, ngày 15 tháng 12  năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9h giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 12 năm 2015, tại  Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: số 1, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.