Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2015 cho đề tài: 104.04-2014.36

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Đề nghị đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2015 cho Đề tài mã số: 104.04-2014.36
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho đề tài “Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực và công nghệ điện hóa vào hệ thiết bị vi lưu. Ứng dụng cho phân tích vi rút viêm gan HBV và vi rút ung thư cổ tử cung HPV”. Mã số: 104.04-2014.36.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 12/2015
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: “Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực và công nghệ điện hóa vào hệ thiết bị vi lưu. Ứng dụng cho phân tích vi rút viêm gan HBV và vi rút ung thư cổ tử cung HPV
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ00, ngày 15tháng 12năm 2015đến trước 10 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2015
 10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2015