Mời chào hàng: Thi công Phòng Phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường

Tên bên mời thầu: TRƯỜNG HÀN QUỐC HÀ NỘI

Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy

Điện thoại: 04.7301.5339

Website:http://www.hanoischool.net/index.php?mid=community_notice&page=1&document_srl=12762

 (các nhà thầu tham khảo chi tiết gói thầu trên website)

Mã số thuế: 0104992197

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Thi công Phòng Phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường

– Loại gói thầu: Hỗn hợp

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công lắp đặt trang thiết bị âm thanh ánh sáng, trang thiết bị phát thanh truyền hình từ Hội trường đến các lớp học.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng Từ tháng 01.2016 đến tháng 02.2016

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thi công Phòng Phát thanh truyền hình và cải tạo Phòng Hội trường
 2. Nguồn vốn: Trường Hàn Quốc Hà Nội
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 40, ngày 29 tháng 12 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Hành chính, Trường Hàn Quốc Hà Nội, Đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.7301.5339
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng, tuy nhiên với những đơn vị trúng thầu không thực hiện hợp đồng trong thời hạn quy định thì đơn vị trúng thầu có trách nhiệm nộp số tiền đảm bảo dự thầu là 5% ngân sách gói thầu cho bên mời thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 05 tháng 01 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2016