Mời Thầu: Xây dựng hệ thống cống bể và cáp chôn khu công nghiệp Nam Hà Nội

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC – VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 75 Đinh Tiên Hoàng- Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: (84-4)35641999                                 Fax: (84-4)35641325

Mã số thuế: 0100686223.

Đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống cống bể và cáp chôn khu công nghiệp Nam Hà Nội
 • Loại gói thầu: Xây lắp
 • Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng hệ thống cống bể và cáp chôn khu công nghiệp Nam Hà Nội.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Xây dựng hệ thống cống bể và cáp chôn khu công nghiệp Nam Hà Nội.
 2. Nguồn vốn: Đầu tư phân cấp tại VNPT Hà Nội.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Lựa chọn nhà thầu trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; Lựa chọn nhà thầu trong nước.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 07 tháng 01 năm 2016 đến trước 16 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban quản lý các dự án công trình Kiến trúc- Viễn thông Hà Nội.

          + Phòng 202 Nhà G – Số 75 Đinh Tiên Hoàng- Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

           + Điện thoại: (84-4)35641999                              Fax: (84-4)35641325

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ.
 2. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ.
 3. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2016.