Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất, nguyên vật liệu cho đề tài mã số CNHD.ĐT.064/15-17

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất, nguyên vật liệu cho đề tài mã số CNHD.ĐT.064/15-17
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 •  Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho  đề tài “Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ chất lỏng từ tính nano Fe3O4 để làm thuốc tương phản trong chuẩn đoán chụp ảnh MRI nhằm xác định chính xác mô bệnh ung thư”. Mã số: CNHD.ĐT.064/15-17.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý I/2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ chất lỏng từ tính nano Fe3O4 để làm thuốc tương phản trong chuẩn đoán chụp ảnh MRI nhằm xác định chính xác mô bệnh ung thư
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09giờ00, ngày 28 tháng 01 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 03 tháng 02 năm (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 03 tháng 02 năm 2016
 8. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày03 tháng 02 năm 2016