Mời chào hàng: Thử nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm chuẩn thiết bị và phân tích đối chứng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Thử nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm chuẩn thiết bị và phân tích đối chứng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
 2. Loại gói thầu: Phi tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: thử nghiệm, hiệu chỉnh, kiểm chuẩn thiết bị và phân tích đối chứng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nghiên cứu cho đề tài Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu cácbon nano, có khả năng truyền dữ liệu không dây để phân tích nhanh dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản”mã số: 01C-02/03-2014-2.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý I/2016
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu cácbon nano, có khả năng truyền dữ liệu không dây để phân tích nhanh dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản”.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ00, ngày 28 tháng 01năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 04 tháng 02 năm (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 04 tháng 02 năm 2016
 8. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 04 tháng 02 năm 2016