Mời chào hàng: Mua thiết bị âm thanh cho Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố Hải Phòng

Tên bên mời thầu: CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 847 085 

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua thiết bị âm thanh cho Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố Hải Phòng

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua thiết bị âm thanh cho Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố Hải Phòng

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua thiết bị âm thanh cho Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố Hải Phòng
 2. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách và nguồn sự nghiệp
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 17 tháng 3 năm 2016 (Trong giờ hành chính)
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Cung văn hóa thể thao thiếu nhi thành phố Hải Phòng, số 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
 7. Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn)
 8. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn)

Hình thức: Đặt cọc bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh ngân hàng

 1. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 17 tháng  3  năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30’, ngày 17 tháng 3  năm 2016