Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016

Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN QUÂN Y 4 – CỤC HẬU CẦN – QUÂN ĐOÀN 4

Địa chỉ: Số 137, đường DT 743, Kp Thống Nhất 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3794274              Fax: 0650.3794274

Email: khoaduocbvqy4@gmail.com.

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Nội dung chính của gói thầu: Mua trang thiết bị y tế gồm:

TT

Tên thiết bị y tế ĐVT

SL

1 Hệ thống chụp Ct -Scanner 16 lát cắt

cái

1

2 Máy bơm tiêm thuốc cản quang tự động dùng cho máy Ct

cái

1

3 Máy in phim khô Laser

cái

1

4 Máy chụp X quang kỹ thuật số (02 tấm nhận ảnh)

cái

1

5 Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng (có chức năng chẩn đoán và điều trị)

bộ

1

6 Máy siêu âm màu 4D

cái

1

5 Máy siêu âm Doppler màu

cái

1

8 Máy chạy thận nhân tạo HDF online

cái

1

9 Hệ thống xử lý nước RO (dùng riêng cho máy HDF online)

bộ

1

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

 1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016     
 2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và đơn vị tự cân đối
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2016 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2016 . Thời điểm đóng thầu 08 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2016.(trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Khoa Dược- Bệnh viện Quân y 4- Cục Hậu cần – Quân đoàn 4    

Điện thoại: 0650.3794274              Fax: 0650.3794274

Email: khoaduocbvqy4@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng chẵn.)
 2. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng chẵn) . Nộp tiền mặt cho Ban tài chính của Bệnh viện hoặc thư bảo lãnh qua ngân hàng.
 3. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2016.
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2016.