Mời chào hàng: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 6m3 phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN PHÙ NINH

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax/email: 02106 265036

Mã số thuế:2600 869 860

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 6m3 phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2015-2020.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Nội dung chính của gói thầu: 01 xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 6m3. Xe cơ sở và bộ phần chuyên dùng sản xuất năm 2015-2016.

+ Xe cơ sở: Model W04D-TR (Euro II), Động cơ Diezel, 4 kỳ, 4 xy-lanh dung tích xi lanh 4.009cc. Tải trọng xe > 3.400kg. Hộp số cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi, Tay lái bên trái, có trợ lực, Phanh thủy lực, trợ lực chân không, Cabin lật ra phía trước, có thiết bị khóa an toàn.

+ Hệ thống chuyên dùng: Thể tích thùng chứa rác 6m3, vật liệu bằng thép Q345 dày 3-8mm, hệ thống các xi lanh, bơm thủy lực, van được nhập khẩu từ Italia hoặc các nước công nghiệp G7.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 6m3 phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2015-2020.
 2. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08giờ30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến trước 08giờ30 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC:

Ban quản lý các công trình công cộng huyện Phù Ninh

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02106 265036

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn) không hoàn lại.
 2. Bảo đảm dự thầu: 14.800.000 đồng (Mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) Hình thức: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của ngân hàng.
 3. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2016.
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2016.