Mời chào hàng: Mua sắm 05 xe ô tô bán tải và 05 bộ nắp thùng cao có sơn

Tên bên mời thầu:  BINH ĐOÀN 15

Địa chỉ: Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại/fax/email: 059.3865186

Mã số thuế: 5900189438

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm 05 xe ô tô bán tải (Nhãn hiệu NISSAN NP300 NAVATA SL, động cơ Điezen, 02 cầu, số sàn, 05 chỗ ngồi, màu xám) và 05 bộ nắp thùng cao có sơn.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, gồm: 05 xe ô tô bán tải (Nhãn hiệu NISSAN NP300 NAVATA SL, động cơ Điezen, 02 cầu, số sàn, 05 chỗ ngồi, màu xám); Xe mới 100%, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sản suất 2015 và phụ kiện gồm: 05 bộ nắp thùng cao có sơn, sản xuất và lắp đặt tại Việt Nam.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm 05 xe ô tô bán tải (Nhãn hiệu NISSAN NP300 NAVATA SL, động cơ Điezen, 02 cầu, số sàn, 05 chỗ ngồi, màu xám) và 05 bộ nắp thùng cao có sơn.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Binh đoàn 15.

            – Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

            – Số điện thoại: 059.3865186              Fax:  059.3865186

            – Email: Binhdoan15.tct15@gmail.com.

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 2. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

 – Hình thức bảo đảm: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 05 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2016.