Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.01/15-16

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2016 cho đề tài mã số mã số: VAST03.01/15-16 (Gói thầu số 7)
 2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu tích hợp điện hóa ứng dụng trong tổng hợp vật liệu cấu trúc nano và phân tích y sinh” mã số: VAST03.01/15-16.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: Nghiên cứu chế tạo hệ vi lưu tích hợp điện hóa ứng dụng trong tổng hợp vật liệu cấu trúc nano và phân tích y sinh”.
 1. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 4. Thời gian phát hành bản YCBG: từ 08 giờ00, ngày 01 tháng 4 năm 2016 đến trước 10giờ 00, ngày 06tháng 4năm 2016 (trong giờ hành chính).
 5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 6. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2016.
 7. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 06 tháng 04 năm 2016.