Mời Thầu: Mua sắm máy phát sóng FM công suất 500W của Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Buôn Hồ

Tên bên mời thầu: ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ BUÔN HỒ

Địa chỉ: 486 Hùng Vương, Phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại/Fax/E-mail: 0500 3871 793– huydung.brt@gmail.com

Mã số thuế: 6000 433 050

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm máy phát sóng FM công suất 500W của Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Buôn Hồ

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát sóng FM công suất 500W

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày        

 1. Tên dự án: Mua sắm máy phát sóng FM công suất 500W của Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Buôn Hồ
 2. Nguồn vốn: ngân sách Thị xã và nguồn Thu sự nghiệp năm 2016
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2016 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Buôn Hồ, số 486 Hùng Vương, Phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
 7. Giá bán 01 bộ: 0 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)
 9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2016.