Mời Thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất dùng trong xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỚI BÌNH

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 07803.860771;      fax:  07803.860242

Mã số thuế: 2000269822036

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất dùng trong xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh – Phần 2.6. Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy ion đồ HumaLyte Pluss 3 và máy đông máu Thrombostat 2

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

  – Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày

 1. Tên dự án: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho Trung tâm Y tế huyện Thới Bình năm 2015.
 2. Nguồn vốn: Nguồn Bảo hiểm y tế, thu viện phí, dịch vụ của đơn vị.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THỚI BÌNH

    Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

  Điện thoại: 07803.860771;   Fax: 07803.860242

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 2. Bảo đảm dự thầu: 1,5% tổng giá trị các phần mà nhà thầu tham dự.

  – Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam (VND)

  – Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2016.