Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Tên bên mời thầu: Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

Địa chỉ:  Lô 20, Đường Quang Trung, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 07103.917901      

Mã số thuế: 1800553823

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: mua máy phát điện dự phòng
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90-120 ngày
 1. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và vốn hợp tác
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn 1 túi hồ sơ
 4. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 11 tháng 08 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 09 năm 2016.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Địa chỉ: Lô 20, Đường Quang Trung, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ. Số điện thoại: 07103.917901.
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng
 7. Bảo đảm dự thầu: 60 triệu đồng, bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.
 8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 09 năm 2016.
 9. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 01 tháng 09 năm 2016.