Mời Thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông

Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1.
 • Loại gói thầu: Tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu:

Tư vấn giám sát thi công xây dựng 02 gói xây lắp có kết cấu: Láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m²; Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn: 1,0 kg/m²; Cấp phối đá dăm dày 60cm, K≥0,98.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ khi khởi công đến khi hết hạn bảo hành công trình.
 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1
 2. Nguồn vốn: “Vốn ngân sách nhà nước, vốn Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác”.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA Công trình Giao thông

+ Địa chỉ: 66 Hùng Vương – phường 2 – Tp. Tân An – tỉnh Long An.

+ Điện thoại: (072) 3833580;        Fax : (072)3 825 157.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 2. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 3. Thời điểm mở thầu: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2016.