Mời Thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông

Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1.
 • Loại gói thầu: Xây lắp
 • Nội dung chính của gói thầu:

Thi công xây dựng phần nền mặt đường và hệ thống an toàn giao thông. Mặt đường láng nhựa cấp cao A2, kết cấu từ trên xuống như sau: Láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m²; Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn: 1,0 kg/m²; Cấp phối đá dăm dày 60cm, K≥0,98.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1
 2. Nguồn vốn: “Vốn ngân sách nhà nước, vốn Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác”.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA Công trình Giao thông

+ Địa chỉ: 66 Hùng Vương – phường 2 – Tp. Tân An – tỉnh Long An.

+ Điện thoại: (072) 3833580;        Fax : (072)3 825 157.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
 2. Bảo đảm dự thầu: 000.000đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo lãnh: Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

 1. Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2016.