Mời Thầu: Xây lắp nhà làm việc, cấp điện nước, chống sét, điều hòa cùng các hạng mục khác

Tên bên mời thầu: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ:Tổ 9, Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điệnthoại/fax/email: 02813.871.152/ 02813.870.850/ khtcbackan@gmail.com

Mã số thuế: 4700187537

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc; hạng mục ngoài nhà; chống mối; xây lắp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; thiết bị văn phòng, phòng 1 cửa, kho lưu trữ
 • Loại gói thầu: Xây lắp

          Nội dung chính của gói thầu: xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc; hạng mục ngoài nhà; chống mối; xây lắp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí; thiết bị văn phòng, phòng 1 cửa, kho lưu trữ công trình Trụ sở BHXH huyện Chợ mới, tỉnh Bắc Kạn.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày
 1. Tên dự án: Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 2. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30, ngày 08 tháng 10 năm 2016 đến trước 10 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Tổ 9, Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Điện thoại: 02813.871.152; Fax 02813.870.850
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn./.)
 8. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) bằng thư bảo lãnh do ngân hàng /tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
 9. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu 10 giờ 00, ngày 18 tháng 10 năm 2016.