Mời Thầu: Cung cấp 02 máy nén khí CNG lưu lượng 2000 Sm3/h

Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường s ố 15, KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng T àu

Văn phòng giao dịch: Lầu 7 – Tòa nhà Gas Tower – số 61B – Đường 30/4 – Phường Thắng Nhất – TP. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643.574635        Fax: 0643.574619

Mã số thuế: 3500800828

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp 02 máy nén khí CNG, lưu lượng 2000 Sm3/h
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 02 máy nén khí CNG, lưu lượng 2000 Sm3/h.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
 1. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu (40%) và vốn vay (60%).
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

   5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 05 tháng  12 năm 2016.

 1. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam
 • Địa chỉ: Tầng 7, Gas Tower, số 61B đường 30/4, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu
 • Điện thoại: 0643 574635                        Fax: 0643 574619.
 • Email: suong.vtt@cng-vietnam.com
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
 2. Bảo đảm dự thầu: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng có giá trị là 15,550.00 USD (bằng chữ: mười lăm ngàn năm trăm năm mươi Đô la Mỹ) đối với nhà thầu nước ngoài hoặc 350,000,000 VNĐ (bằng chữ: ba trăm năm mươi triệu đồng) đối với nhà thầu trong nước.
 3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 05 tháng 12 năm2016.
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm2016.

—————————————————

Name of Procuring Entity: CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

 Address: Road No.15 – Phu My Industrial Zone – Tan Thanh District –Ba Ria Vung Tau Province – Viet Nam.

Representative office: 7 Floors – Gas Tower Building – 61B – Road 30/4 – Ward Thang Nhat – Vung Tau City.

Tel: + 84 – 64 3574 635                   Fax: + 84 – 64 – 3574 619

Tax code: 3500800828

The tender notice with the following contents:

 1. Name of the bid package: Provision of 02 (two) CNG compressor skids, flow – rate 2.000 Sm3/h.
  • Bid package type: Procurement of goods
  • The main contents of the bid package: Provision of 02 (two) CNG compressor skids, flow – rate 2.000 Sm3/h.
  • Duration of contract: 150 days from the effective date of the contract.
 2. Funding source: Loan’s capital (60%) and owner’s capital (40%)
 3. Bidding form: International bidding.
 4. Contractor selection method: Single phase two envelopes bidding
 5. Time of released bid documents: From 08h 00 AM, date 25th October 2016 to 9h00 AM, date 5th December 2016 (local time).
 6. Location of released bid documents: CNG Viet Nam Joint Stock Company, 7th Floors – Gas Tower – No. 61B – Road 30/4 – Wards Thang Nhat – Vung Tau City – Viet Nam. Tel: + 84 – 64 3574 635; Fax: + 84 – 64 – 3574 619.

          Email: suong.vtt@cng-vietnam

 1. Fee for bid document: Free.
 2. Bid security: Deposit or bank security with value and currency of bid security is USD 15,550.00 (Fifteen thousand five hundred fifty US Dollars) for foreign contractors OR 350,000,000 VNĐ (Three hundred fifty million dongs) for domestic contractors.
 3. Bid closing time: 9h00 AM, Date 5th December 2016 (local time).

     10.Bid opening time: 9h30 AM, Date 5th December 2016 (local time).