Mời Thầu: Xây dựng Nhà văn hóa; Trạm Y tế; Nhà trẻ, Nhà mẫu giáo; Nhà kho; Nhà vệ sinh chung + bể tự hoại; Cổng tường rào

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0948657338

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Xây dựng Nhà văn hóa; Trạm Y tế; Nhà trẻ, Nhà mẫu giáo; Nhà kho; Nhà vệ sinh chung + bể tự hoại; Cổng tường rào;

– Loại gói thầu: Xây lắp       

– Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng Nhà văn hóa; Trạm Y tế; Nhà trẻ, Nhà mẫu giáo; Nhà kho; Nhà vệ sinh chung + bể tự hoại; Cổng tường ràoLoại gói thầu:

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Làng TNLN biên giới Tam Hợp, tỉnh Nghệ An.
 2. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước (Vốn NSTW).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2016 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 1. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban quản lý dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp – Bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
 2. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 3. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 Việt Nam Đồng (Sáu mươi triệu đồng),
 4. Thời điểm đóng thầu 07 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 5. Thời điểm mở thầu 08 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2016.