Mời chào hàng: Mua sắm công cụ, dụng cụ, tài sản năm 2016

Tên bên mời thầu:  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hiệp Phước

Địa chỉ:  280A12-A13 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Điện thoại: 08.54027575            Fax: 08.54027474

Email:  vbard.hiepphuoc@gmail.com

Mã số thuế:      0100686174-061

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ, tài sản năm 2016

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ, tài sản năm 2016.

– Thời gian thực hiện hợp đồng:  Quý 4 năm 2016.

  1. Tên dự án : Mua sắm công cụ dụng cụ, tài sản năm 2016.
  2. Nguồn vốn: Nguồn mua sắm công cụ dụng cụ, tài sản năm 2016.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2016 đến trước 09 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).
  6. Địa điểm phát hành HSYC: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Hiệp Phước.

Địa chỉ:  280A12-A13 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Điện thoại: 08.54027575            Fax: 08.54027474

  1. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2016
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 11 tháng 11 năm 2016.