Mời chào hàng: Thi công, lắp đặt một số hạng mục thuộc công trình 03 showroom ô tô của Công ty cổ phần ô tô Vinamotor

Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VINAMOTOR

Địa chỉ:  số 144/1, Dương Tự Minh, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại/fax/email:  02803 851 686

Mã số thuế:      4601288502

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Thi công, lắp đặt một số hạng mục thuộc công trình 03 showroom ô tô của Công ty cổ phần ô tô Vinamotor

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Gói thầu bao gồm các hạng mục cụ thể:

+ Lắp đặt 06 thang tải hàng cho 03 Showroom ô tô;

+ Lắp đặt 03 thang chở khách hàng cho 03 Showroom ô tô;

+ Thi công lắp đặt điện, nước cho 03 showroom ô tô;

+ Thi công lắp đặt hệ thống PCCC cho 03 showroom ô tô;

+ Thi công, lắp đặt hệ thống camera, âm thanh cho 03 showroom ô tô;

+ Thi công, lắp đặt hệ thống cầu nâng, dụng cụ, trang thiết bị cho 03 showroom ô tô;

+ Thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa cho 03 showroom ô tô.

+ Lắp đặt hệ thống mạng LAN cho 03 showroom ô tô;

+ Lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ cho 03 showroom ô tô.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý 1 năm 2017

 1. Tên dự án: 03 showroom ô tô của Công ty CP ô tô Vinamotor
 2. Nguồn vốn: Vốn của Công ty CP ô tô Vinamotor
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn,một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2016 đến trước 9 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Tại Công ty CP ô tô Vinamotor

Địa chỉ:  số 144/1, Dương Tự Minh, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Liên hệ: Bà Ngô Huyền Anh – Phòng HCNS. SĐT: 0943 76 1989

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
 2. Bảo đảm dự thầu: Theo thỏa thuận.
 3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2016.