Mời Thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Agribank Hướng Hóa, Quảng Trị

Tên bên mời thầu: AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: Số 1 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại/fax/email: 0533.609.699; Fax: 0533853353.

Mã số thuế: 0100686174-187

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng nhà làm việc 3 tầng/1.476m2; Xây dựng nhà công vụ 2 tầng /294 m2; Cung cấp lắp đặt điều hoà không khí, điện, nước, phòng cháy chữa cháy; Thi công nhà để xe khách hàng và cán bộ nhân viên; xây dựng sân vườn đường nội bộ, san đắp mặt bằng khuôn viên, xây dựng hàng rào, cổng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
 2. Nguồn vốn: Vốn nhà nước ngoài ngân sách dành cho XDCB của Agribank
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2016 đến trước 8 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh huyện Hướng Hoá, Số 1 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại: 0533609699; Fax: 0533853353
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000,00 đồng (Hai triệu đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 200.000.000,00 đồng (Hai tăm triệu đồng)

    Hình thức bản đảm: Bảo lãnh của ngân hàng

 1. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 13 tháng 12 năm 2016.