Mời Thầu: Khảo sát, lập đồ án quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN ANH SƠN

Địa chỉ: Khối 5 thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Điện thoại/fax/email: 0383.721.311

Mã số thuế:

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy gắn với phát triển du lịch huyện Anh Sơn.
 • Loại gói thầu: Tư vấn

Nội dung chính của gói thầu:

– Giao thông: Hệ thống giao thông được thiết kế tối ưu trên các phương diện hợp lý và thuận tiện cho nhu cầu công vụ và cho khách du lịch thăm viếng, đảm bảo an toàn giao thông. Mật độ giao thông tối thiểu từ 1,2 – 2,5 km/km2.

– San nền thoát nước mưa: Đảm bảo thoát nước theo tự nhiên, tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

– Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

     + Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng hệ thống tự hoại tại từng công trình.

     + Rác thải được thu gom và đưa đi xử lý tại hệ thống chung của khu.

– Cấp nước:

     + Xác định nguồn cấp nước cho toàn bộ khu di tích

     + Tiêu chuẩn cấp nước đảm bảo cấp nước cho khách du lịch và thăm viếng, chữa cháy và tưới cây, rửa đường.

– Cấp điện:

     + Nguồn sử dụng lưới điện quốc gia.

     + Hệ thống cấp điện bố trí đi ngầm.

     + Hệ thống chiếu sáng có tính đến yếu tố mỹ thuật.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng.

 1. Tên dự án: Gói thầu khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy gắn với phát triển du lịch huyện Anh Sơn.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách cấp trên hỗ trợ; Ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9h ngày 08/05/2017 đến trước 9h00 ngày 18/05/2017 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Văn phòng ban quản lý các dự án ĐTXD huyện Anh Sơn, Khối 5 thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
 7. Giá một bộ hồ sơ dự thầu: 2.000.000 (Hai triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 17. 000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng). Đảm bảo dự thầu: Bằng hình thức Bảo lãnh ngân hàng
 9. 10. Thời điểm đóng thầu: 9h 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2017.
 10. 11. Thời điểm mở thầu: 9h 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2017.