Mời chào hàng: Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2017

– Tên cơ quan/đơn vị mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

– Địa chỉ: 479 Đường Lương Ngọc Quyến-Thành phố Thái Nguyên.

–  Điện thoại: 0280 3855514 – Fax: 0280 3851348

– Mã số thuế: 4600417297

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2017

      – Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

      – Nội dung chính của gói thầu: Mua bổ sung máy tính, máy in phục vụ công tác chuyên môn

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

  1. Nguồn vốn: Nguồn dịch vụ kỹ thuật y tế và ngày giường điều trị
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn (01) túi hồ sơ
  4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 07 giờ 00, ngày 09 tháng 5 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 ngày 16 tháng 5 năm 2017, thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 ngày 16 tháng 5 năm 2017 (trong giờ hành chính).
  5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Công nghệ Thông tin Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên, số 479 Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, điện thoại 02803900225 – Fax: 0280 3851348
  6. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng / một bộ)
  7. Bảo đảm dự thầu: 10,000,000 VNĐ (Mười triệu đồng), bằng thư bảo lãnh, tiền mặt hoặc chuyển khoản: Tài khoản 3713.0.1056525.00000 tại Kho bạc nhà nước Tỉnh Thái Nguyên.
  8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút (Giờ Việt Nam) ngày 16 tháng 05 năm 2017.
  9. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút (Giờ Việt Nam) ngày 16 tháng 05 năm 2017.

            Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.