Mời chào hàng: In sách Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương

Tên bên mời thầu: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 52- Bạch Đằng – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương

Điện thoại/fax/email: 0650 3822663

Mã số thuế: 3700274530

Nội dung thông báo mời chào hàng

 1. Tên gói thầu: In sách Văn học Nghệ thuật.
 • Loại gói thầu: Hỗn hợp
 • Nội dung chính của gói thầu: In sách Văn học Nghệ thuật (02 tập sách bà mẹ Việt Nam anh Hùng, 02 tập sách ảnh nghệ thuật, 01 tập sách vọng cổ sân khấu).
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 5/2017.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: In sách Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương.
 2. Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2017 đến trước 8 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương – Số 52, Bạch Đằng, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3822663

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí
 2. Bảo đảm dự thầu: 168.000.000đ/ 5 đầu sách. (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng). Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt
 3. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2017.
 4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 , ngày 19 tháng 5 năm 2017.