Mời chào hàng: Dịch vụ trang trí tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) năm 2017

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.830327       Fax: 02143.830003

Mã số thuế: 5300317078

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Dịch vụ trang trí tổng thể hội chợ, thuê sân khấu, in ấn backdrop, pano trang trí sân khấu, hệ thống đèn, âm thanh phục vụ khai mạc, in ấn brochure, giấy mời, thẻ các loại tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Trang trí tổng thể hội chợ, thuê sân khấu, in ấn backdrop, pano trang trí sân khấu, hệ thống đèn, âm thanh phục vụ khai mạc, in ấn brochure, giấy mời, thẻ các loại
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2017
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo chương trình XTTM Quốc gia năm 2017
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2017 đến trước 14 giờ 30, ngày 18 tháng 6 năm 2017 (trong giờ hành chính)
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai, Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)
 8. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng chẵn)
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 18 tháng 6 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2017.