Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm sách giáo khoa và vở học sinh

Thông báo mời thầu gói thầu:

Tên dự án: Mua sắm sách giáo khoa và vở học sinh cấp không cho học sinh dân tộc thiểu số, năm học 2009-2010
Tên gói thầu:
Nguồn vốn:
Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: Số 56 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 059 3826873; Fax: 059 3715451.
03/07/2009
13/07/2009 đến 27/07/2009
1.000.000 (VND)
27/07/2009 08:30
27/07/2009 08:30