Mời Thầu: Xây dựng Khu nhà ở liên kế cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại phường Tân Phú, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

 

Tên bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV BẠCH ĐẰNG

Địa chỉ: 18, Phạm Ngọc Thạch,phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:  028.38231911, fax: 028.38296068….. email: cnbachdangbca@gmail.com

Mã số thuế: 0101336694

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Khu nhà ở liên kế cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh

– Loại gói thầu: xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: : Thi công xây dựng dân dụng

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

 1. Tên dự án: Khu nhà ở liên kế cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại 7/39, ấp Cây Dầu,P.Tân Phú, quân 9, TP.HCM
 2. Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ00, ngày 11 tháng 10 năm 2017  đến trước 14 giờ00 ngày  02 tháng  11   năm 2017 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng công ty TNHH MTV Bạch Đằng , 18 Phạm Ngọc Thach, phường 6, quận 3,TP Hồ Chí Minh, ĐT: 028.38231911;     email: cnbachdangbca@gmail.com
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 1.000.000.000 Đồng
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ00, ngày 02 tháng 11 năm 2017
 10. Thời điểm mở thầu: Văn phòng công ty TNHH MTV Bạch Đằng , 18 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3,TP Hồ Chí Minh vào 14 giờ 30  ngày  02  tháng   11 năm 2017.