Kết quả đấu thầu gói: Mua sắm trang bị, bàn ghế 02 chỗ, bàn ghế giáo viên, bảng đen, bàn ghế hội trường, bàn họp

Tên bên mời thầu: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 14 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại/fax/email: 02943.866638; Fax: 02943.865059.

Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.Tên dự án: Mua sắm bàn ghế trang bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  năm 2017;

  1. Tên gói thầu: Mua sắm trang bị, bàn ghế 02 chỗ, bàn ghế giáo viên, bảng đen, bàn ghế hội trường, bàn họp;
  2. Số thông báo mời thầu: 07-17754814.
  3. Giá gói thầu: 6.689.630.000 đồng.
  4. Giá trúng thầu:478.533.000 đồng
  5. Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Khởi; địa chỉ: Tổ 11, ấp Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
  6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
  8. Quyết định phê duyệt: Số 1058/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2017, do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trà Vinh phê duyệt.

Trà Vinh , ngày  17 tháng 11 năm 2017.

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu