Mời chào hàng: Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống lạnh Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BRVT

Địa chỉ: 179 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.

Điện thoại: 02543.727877, Fax: 02543.727873

Mã số thuế: 3502.155.330

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống lạnh Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 • Loại gói thầu: Phi tư vấn  
 • Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống lạnh Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống lạnh Daikin tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí bố trí dự toán 2018.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2018 đến trước 08 giờ 30, ngày 10 tháng 05 năm 2018 (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BRVT, 179 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.

ĐT: 02543.727877.

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm ngàn đồng/bộ).
 2. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) bằng tiền mặt.
 3. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 10 tháng 05 năm 2018
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 10 tháng 05 năm 2018