Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt cải tạo hệ thống điện cẩu bốc than

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức đấu thầu
Gói thầu số 4: “Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt cải tạo hệ thống điện cẩu bốc than Д3K251 số 1” cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2009 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kính mời các nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:
Phòng Kỹ thuật – An toàn; Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
Ðường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
ÐT: 0302210526
Fax: 0303874920.
Nhà thầu được mua 1 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 500.000 VNÐ (năm trăm nghìn) cho gói thầu. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 8-7-2009 đến ngày 22-7-2009 trong giờ hành chính. Thời gian đóng thầu 13 giờ 30 phút ngày 31-7-2009.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ ngày 31-7-2009 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.