Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Các cầu trên tuyến

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Các cầu trên tuyến

Tên dự án:Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Tên gói thầu:Xây dựng Các cầu trên tuyến
Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cái Nước – Cà Mau; Khóm 2 – thị trấn Cái Nước – huyện Cái Nước – tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 07803.884157
20/10/2009
02/11/2009 đến 18/11/2009
1.000.000 (VND)
18/11/2009 15:30
18/11/2009 15:30