Nền, mặt đường vỉa hè và công trình thoát nước công trình: Nâng cấp đường giao thông Khu trung tâm huyện Tu Mơ Rông.

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum. Tên gói thầu xây lắp: Nền, mặt đường vỉa hè và công trình thoát nước tuyến số 02 (N67-N31); tuyến số 03 (N57-N58); tuyến số 04 (N49-N50), tuyến số 05 (N30-N36), thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông Khu trung tâm huyện Tu Mơ Rông.THÔNG BÁO MỜI THẦU
    – Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
    – Tên gói thầu xây lắp: Nền, mặt đường vỉa hè và công trình thoát nước tuyến số 02 (N67-N31); tuyến số 03 (N57-N58); tuyến số 04 (N49-N50), tuyến số 05 (N30-N36), thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông Khu trung tâm huyện Tu Mơ Rông.
    – Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
    – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 22 tháng 10 năm 2009 đến trước 9 giờ 00′ ngày 06 tháng 11 năm 2009 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông; Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum; Điện thoại/Fax: 0603934078.
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2009.
– Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30′ ngày 06 tháng 11 năm 2009 tại Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.
Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên./.
   
                                                                                                    TRƯỞNG BAN