Nạo vét kênh Giếc, Xây dựng cống điều tiết Kênh Trang và cầu An Hoà, Xây dựng cống Liễn Thâm – thành phố Hải Phòng

Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng. Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Nạo vét kênh Giếc. Gói thầu số 21: Xây dựng cống điều tiết Kênh Trang và cầu An Hoà. Gói thầu số 23: Xây dựng cống Liễn Thâm. Tên dự án: Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
– Tên gói thầu:
+ Gói thầu số 20: Nạo vét kênh Giếc.
+ Gói thầu số 21: Xây dựng cống điều tiết Kênh Trang và cầu An Hoà.
+ Gói thầu số 23: Xây dựng cống Liễn Thâm.
– Tên dự án: Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
– Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00, ngày 29/10/2009 đến trước 08 giờ 30 ngày 13/11/2009 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
+ Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng
+ Điện thoại: 031.8825389.       
+ Fax: 031.3531838.
– Giá bán HSMT: 1.000.000,0 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
+ Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng
+ Điện thoại: 031.8825389.       
+ Fax: 031.3531838.

– Thời điểm đóng thầu: Hồi 08 giờ 30 ngày 13/11/2009.
– HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 13 tháng 11 năm 2009, tại Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng –  Số 692  Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng kính mời Đại diện của các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2009.
GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hợi