Mua sắm trang thiết bị dạy nghề Ngành Tin học và Ngành Điện

Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng mời thầu Tên gói thầu:+ Gói thầu số 02 mua sắm trang thiết bị dạy nghề Ngành “ Tin học”. + Gói thầu số 03 mua sắm trang thiết bị dạy nghề Ngành “ Điện”. Tên dự án: Nâng cao năng lực đào tạo nghề. Nay gia hạn: Đến trước 14 giờ ngày 29/10/2009 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI THẦU


A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị:  Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng.
– Địa chỉ:  Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, TP. Sóc Trăng.
– Điện thoại: 079 3613781
– Fax:     079 3613780 
– E– mail: tathiminhchau78@yahoo.com.vn
2. Tên dự án: Nâng cao năng lực đào tạo nghề.
3.  Loại dự án: Dự án, dự toán khác
4. Tên chủ đầu tư:   Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 02 mua sắm trang thiết bị dạy nghề Ngành “ Tin học”;Gói thầu số 03 mua sắm trang thiết bị dạy nghề Ngành “ Điện”.

B. Nội dung đã thông báo:
– Tên gói thầu:
 + Gói thầu số 02 mua sắm trang thiết bị dạy nghề Ngành “ Tin học”.
+ Gói thầu số 03 mua sắm trang thiết bị dạy nghề Ngành “ Điện”.
– Tên dự án:  Nâng cao năng lực đào tạo nghề
– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Giá bán 1 bộ HSCH: 500.000 VNĐ/ bộ hồ sơ.
– Thời gian bán HSMT: từ  08 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2009 đến trước 14 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2009 trong giờ hành chính.
 – Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2009.
– Nay gia hạn: Đến trước 14 giờ ngày 29/10/2009 (trong giờ hành chính)
– Thời điểm đóng thầu:     14 giờ ngày 29/10/2009.
– Hồ sơ được phát hành miễn phí.
Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.
Thông báo này thay đổi thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu.    
                                                   
 Sóc Trăng, ngày          tháng   10   năm 2009
                                                                 HIỆU TRƯỞNG