THÔNG BÁO MỜI THẦU: Ðầu tư thiết bị viba mạng kênh thuê riêng.

Công ty In Bình Ðịnh chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống chế bản in CTP, mới 100% để thực hiện dự án Ðầu tư hệ thống chế bản in CTP tại Lô B2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.

Công ty In Bình Ðịnh chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu: Ðầu tư thiết bị viba mạng kênh thuê riêng. mới 100% để thực hiện dự án Ðầu tư hệ thống chế bản in CTP tại Lô B2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.

Công ty In Bình Ðịnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu) tại:

Phòng TC-HC – Công ty In Bình Ðịnh.

114 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh

ÐT: 056.3822543;

Fax: 056.3827653.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 19-10 đến trước 8 giờ ngày 4-11-2009 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến địa chỉ trên chậm nhất là 8 giờ ngày 4-11-2009.

HSDT sẽ được mở công khai lúc 8 giờ ngày 4-11-2009, tại địa điểm trên.

Công ty In Bình Ðịnh kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.